פמוטות שבת

• עם הדלקת הנר בפמוט מהודר אור השבת אל ביתכם יכנס, זוך וטוהר באוויר ירחף, תפילות ותחינות בלב מרטט

חנוכיה

נרות מאירות בהדלקת חנוכה, במנורה של כסף מהודרת כמוזכר בהלכה

גביעים לקידוש

קדושת השבת באמירת הקידוש מתעצמת,עם כוס כסף מהודרת.

מתנות

לכבד כל אחד במתנה יוקרתית בכל תאריך ובכל אירוע

קרא עוד