חנוכיה
נרות מאירות בהדלקת חנוכה, במנורה של כסף מהודרת כמוזכר בהלכה

לקטלוג המלא

ימי חנוכה מאירים לכל השנה ,בכוחם להאיר כל פינה חשוכה ,להגביה טפח להאיר הנשמה.הידור של מצוה להדליק בחנוכיה שמכסף עשויה מבריקה נוצצת למרחוק מבהיקה .בהתרגשות של מצוה ותשוקה חזקה בוחרים את החנוכיה המהודרת  שתהיה ראויה לכזו עוצמה של מצווה.

מגוון של גדלים גבהים והידורים במבחר סיגנונות לכל מנהג מתאימים .המדקדקים בהלכה ימצאו גם רצף של לכתחילה ,המהדרים במנורה של קיר יוכלו להשיג מבוקשם בשמחה .

עוברים הימים הגדולים עם אורות של מצווה מסובבים,וכעת איך את המנורה מנקים ומאחסנים?

במבחר הכסף גם לכך פתרונים,בהוראות ניקוי ואחסנה את הקונים מלווים.