פמוטות שבת
• עם הדלקת הנר בפמוט מהודר אור השבת אל ביתכם יכנס, זוך וטוהר באוויר ירחף, תפילות ותחינות בלב מרטט

לקטלוג המלא

שבת המלכה ,שיא של קדושה.וזכתה אשת החיל לפתוח את היום הקדוש בהדלקה נר של מצוה.בהתרגשות ושמחה.

פמוטות של כסף מוסיפים הדר למצוה נוצצים ומבריקים אכן שווה ההשקעה.

אצלינו תמצאו מגוון רחב של פמוטות בגבהים שונים ובעיקר מגוון רחב של דגמים ,מקושט בעיטורי חריטה מושקעת

או חלק ונקי בהדר של פשטות .יש גם נוצץ ומבריק מלא או רק בפינות,

נמוך או גבוה וגם מיני או בינוני.